#6 BỆNH ÁN BIỂU THỰC

Biểu thực có triệu chứng phát sốt, sợ lạnh, không mồ hôi, không chảy nước mũi mà mũi khô nóng, mặt nóng, khác biểu hàn ỏ chỗ đó mà mạch cũng phù khẩn, như bệnh án dưới đây:
Bệnh nhân: Trần Văn G. 42 tuổi ở xã Thanh Bình
Vọng: Thần sắc ủ rũ.
Văn: Hơi thở và tiếng nói nhọc mệt
Vân: Bệnh cách đây 2 ngày phát sốt, sợ lạnh, không mồ hôi, không chảy nước mũi và mũi khô nóng, mặt nóng.
Thiết mạch: Phù khẩn
Qui nạp bát cương: Biểu thực.
Qui nạp hội chứng bệnh lý: Chứng bệnh thực phát sốt, sợ lạnh, không mồ hôi, không chảy nước mủi và mũi khô nóng, mặt nóng.
Xử phương: Dùng Kinh phòng bại độc tán tức là thang Nhân sâm bại độc bỏ Nhân sâm gia Kinh giới, Phòng phong hoặc dùng Thập thần thang:

Cát căn

10g

Trần bì

4g

Thăng ma

6g

Xuyên khung

6g

Cam thảo

4g

Bạch chỉ

6g

Tô diệp

8g

Ma hoàng

6g

Hương phụ

8g

Xích thược

4g

Thêm Hành sống sắc uống.
Nếu sợ lạnh, nóng nhiều, không mồ hôi, đầu nhức, cơ thể đau mỏi, mũi khô, mắt nóng, chảy nước mắt, hai bàn tay bàn chân lạnh, không ngủ được, ho dùng Thăng ma cát căn thang hợp với thang Tiêu độc gọi là thang Thăng ma tiêu độc âm trị ban sởi. Hoặc dùng 10 vị Toa căn bản bỏ Sả, Quýt, Gừng, gia Lức cây 16g, dây Mắc cỡ 16g, lá Dâu tằm 16g, Đọt tre mở 16g, tăng lượng cỏ Mực và cỏ Màn chầu mỗi vị 16g.
Công năng của các vị thuốc: 
Ma hoàng, Xuyên khung, Tô diệp tân ôn phát Biểu.
Cát căn, Thăng ma, thăng tán giải cơ.
Hương phụ, Trần bì lý khí giải biểu; Gừng Hành thông dương giải biểu; chích Cam thảo hoà trung ích khí; Xích thược liềm âm hoà vinh.
Thăng ma tiêu độc ẩm: 
Thăng ma                                           8g                    Cát căn                                    8g
Bạch thược                                        6g                    Cam thảo                               4g
Hiệp với thang Tiêu độc:
Phòng phong                                     8g                    Kinh giới                                8g
Ngưu bàng tử                                       8g
Nếu nóng nhiều gia Sừng Tê giác 8g hoặc Thuỷ ngưu giác 16g.
Chú ý khi ban sởi đã mọc rồi không nên cho uống thang này nữa.