#20 BỆNH ÁN HUYỄN VỰNG (chóng mặt)

Bệnh nhân :  Lê Ngọc M 39 tuổi ở phường 4 thành phố HP.
Vọng :  Sắc mặt tiều tuỵ, người gầy còm.
Văn: Tiếng nói nhỏ yếu.
Vấn: Thường chóng mặt, hay mệt, đầu nhức triền miên, khó ngủ, mất ngủ, trong người có cảm giác nóng bứt rứt, họng khô miệng ráo, tiểu nóng vàng.
Thiết mạch :  6 bộ trầm huyền sác hữu lực.
Quy nạp bát cương: Lý nhiệt.

Quy nạp hội chứng bệnh lý: Mạch 6 bộ trầm huyền sác hữu lực chứng tỏ can dương quá thịnh, can mộc phản khắc phế kim, kim hư không nuôi được thận thuỷ, thuỷ kém không nuôi được can mộc cho nên can dương thịnh là can hoả hữu dư, can kinh vốn có chức năng tàng huyết, nay vì can dương quá thịnh không tàng được huyết nên thần không yên, nên không ngủ được, thường thức trắng 5 canh. Nhức đầu vì nhiệt khí xung thượng tiêu, trong người thường cảm giác nóng bứt rứt, họng khô, miệng ráo vì thiếu tân dịch, người gầy còm thuộc về thể nhiệt âm hư, nên tiểu tiện thường vàng nóng và ít.
Xử phương :  Dùng thang bát tiên trường thọ để tư âm dưỡng huyết, nuôi dưỡng tân dịch gia Ngưu tất, Xa tiền để trừ thấp nhiệt bàng quang; Mạch môn, Ngũ vị liễm âm sinh tân dịch, Huyền sâm để tư âm dưỡng huyết cho uống luôn 2 tuần bệnh nhân khỏi hẳn.
Biện luận: Chứng chóng mặt, nhức đầu triền miên, mất ngủ, trong người thường cảm giác nóng bứt rứt, họng khô, miệng ráo, tiểu vàng ít, mạch 6 bộ trầm huyền sác hữu lực, chứng tỏ can dương quá thịnh, vì thận thuỷ hư không nuôi dưỡng được phần âm cho can mộc vì thiếu nước để điều hoà can dương, can dương hoá hoả làm cho nhức đầu, họng khô, miệng ráo vì thiếu tân dịch, người gầy còm thuộc thể nhiệt cho nên tiểu tiện vàng và nóng, dùng Bát tiên trường thọ gia vị là đúng với chứng này.

Hotline: 0972.203.159
Chat Facebook
Gọi điện ngay