#30 BỆNH ÁN LÝ NHIỆT

Bệnh nhân: Nguyễn Thị Thu L. 26 tuổi ở c. L.
Vọng:Mặt đỏ,
Văn: Hơi thở to.
Vấn: Đã tuần nay bị sốt cao khát nước, táo bón, tiểu vàng, lòng bàn chân, bàn tay nóng, môi lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng, bụng bĩ mãn, phân táo.
Thiết mạch: Sáu bộ trầm sác hữu lực.
Qui nạp bát cương : Lý nhiệt.
Qui nạp hội chứng bệnh lý: Nhiệt tà truyền vào dương minh vị phủ, trung tiêu ngưng trệ, phát sinh bĩ mãn táo bón, phân khô, khát nước, tiểu vàng, môi lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng, nói mê.
Xử phương: Dùng Tiểu thừa khí thang để công hạ.

Đại hoàng 12g

Hậu phác 10g

Chỉ thực 10g

Sắc với 2 chén rưỡi nước còn 200ml uống 1 lần.
Chủ trị: Mạch trầm hoạt sác hữu lực, mình nóng, đổ mồ hôi, không sợ lạnh, nói mê, nói sàng, bụng đầy trướng, cứng, đại tiện bón.
Công năng của các vị thuốc: 
Đại hoàng tả thực mãn bí kết; Hậu phác, Chỉ thực hạ khí phá kết trừ bĩ mãn.