#1 BÀI THUỐC ĐÔNG Y CHỮA BỆNH BẠCH NỘI TRƯỚNG

 

Bạch nội trướng cũng gọi là nội trướng, thường có 3 loại: Ở người cao tuổi; ở loại có tính chất tiên thiên và loại bạch nội trương tính phát. Đặc điểm là thị lực giảm, nặng hơn có thể dẫn tới mù hoàn toàn. Y học cổ truyền xếp bệnh này vào loại “ viên ế nội trướng”,  và “ Ngân nội trướng”,  nguyên nhân do can thận đều suy, tỳ vị hư yếu hoặc can kinh phong nhiệt xông lên làm cho nhẫn cầu vẩn đục.

Bài thuốc đông y chữa bệnh bạch nội chướng

– Bài 1

 • Thỏ ty tử 240 gam,
 • Trử thực tử 240 gam
 • Xung uất tử 180 gam,
 • Câu kỷ tử 60 gam
 • Xa tiền tử 60 gam,
 • Mộc qua 60 gam
 • Hàn thủy thực 90 gam,
 • Hà sa phấn 60 gam
 • Sâm tam thất 15 gam,
 • Ngũ vị tử 60 gam
 • các vị tán bột, luyện thành mật làm viên, mỗi ngày uống 30 gam,  vào lúc đói, chiêu với nước nóng.

– Bài 2

 • Thạch quyết minh 30 gam,
 • Thảo quyết minh 30 gam
 • Xích thược 15 gam,
 • Thanh tương tử 15 gam
 • Khương hoạt 3 gam,
 • Sơn chi tử 15 gam
 • Mộc tặc 15 gam,
 • Đại hoàng 6 gam
 • Kinh giới 6 gam,
 • Các vị tán bột mỗi lần uống 10 gam, ngày 2 lần, sắc 15 gam,
 • mạch đông lấy nước làm thang chiêu với thuốc.

– Bài 3

 • Hoàng cầm 10 gam,
 • Xích thược 12 gam
 • Đương quy 10 gam,
 • Đại huyết đằng 30 gam
 • Bạch cập 12 gam,
 • Mạch đông 12 gam
 • Mộc thông 10 gam,
 • Chân trâu mẫu 30 gam
 • Tật lê 18 gam
 • Sắc lấy nước uống mỗi ngày 1 thang.
 • Nếu bệnh Bạch nội trường thuộc thời kỳ mạn tính thì bỏ Hoàng cầm, thêm
 • Hồng hoa 10 gam,
 • Côn bổ 10 gam,
 • Hải tảo 10 gam .

-Bài 4

 • Thỏ ty tử sao 15 gam,
 • Câu kỷ tử 15 gam
 • Sơn thù nhục 12 gam,
 • Giáng hương 5 gam,
 • Cam thảo trích 5 gam
 • Sắc lấy nước uống ngày 1 thang. Bài này thích hợp Bạch nội trướng ở người cao tuổi.