#27 BÀI THUỐC ĐÔNG Y CHỮA MẶT CÓ NHIỀU MỤN TRỨNG CÁ

Bài 1: Tỳ bà thanh Phế ẩm (Ngoại khoa đại thành)
Từ bà diệp 7 gam,  Tang bạch bì 7 gam,
Hoàng liên 3,5 gam,  Hoàng bá 3,5 gam,
Hoàng bá 3,5 gam,  Nhân sâm 1 gam,

Các vị trên đổ nước vào sắc, cạn lấy 7 phần, cho uống luôn lúc đói, mỗi ngày 1 lần. Mỗi tháng uống 5 – 10 ngày. Bài này có tác dụng khư phong thanh phế, chữa mặt nổi nhiều mụn nhỏ do uống rượu nhiều .
– Bài 2 Ngũ sâm hoàn (Phổ tế phương)
Mộc lan bì 560 gam,  Chi tử nhân 56 gam,
hai vị tán bột đựng trong lọ đậy kín, ngày 3 lần, mỗi lần uống 1 gam,  chiêu với nước cơm, trước bữa ăn. Cũng có thể uống sau bữa ăn chiêu với nước mật.