#24 BÀI THUỐC ĐÔNG Y CHỮA TÓC BẠC ĐEN TRỞ LẠI

Bài 1 Biến râu tóc trắng thành đen (Phổ tế phương) 
Sinh can địa hoàng 500 gam,  Phúc hồn tử 500 gam, Địa cốt bì 500 gam,
Các vị thuốc tán bột mịn, luyện với mật làm viên to bằng hạt ngô đồng, mỗi ngày uống 40 viên trước bữa ăn cơm. Kiêng tỏi, hành, củ cải. Uống bài này thường xuyên có thể biến tóc bạc thành tóc đen trở lại.
– Bài 2 Quỳnh ngọc cao ( Xuyến nhã ngoại biên )
Sinh địa hoàng 800 gam,  Bột nhân sâm 75 gam,  Bột Bạch linh 150 gam,  Bạch mật 500 gam,
Các vị thuốc trên nghiền thành cao, đựng vào lọ đậy kín. Mỗi lần dùng 10 gam,  chiêu với nước cơm. ngày 2 lần. Dùng lâu bài này làm râu tóc bạc hóa đen trở lại.
– Bài 3 Thiên kim linh bạch phát hoàn hắc tán (Thiên Kim Yếu Phương)
Bạch chỉ 150 gam,  Tần tiêu 150 gam, Toàn phúc hoa 100 gam, Nhục quế 30 gam,
Các vị thuốc cùng tán bột, đựng trong lọ đậy kín, ngày 3 lần, mỗi lần 1 gam, chiêu với nước: nóng.
– Bài 4 Ô phát trà (Cổ kim danh phương)
Hà thủ ô 30 gam,  Sinh địa 15 gam

Ngưu tất 15 gam,  Đương quy 15 gam
Các vị sắc lấy nước uống mỗi ngày 1 thang, liên tục trong 3-6 tháng. Chủ trị tuổi trẻ tóc đã bạc rất hay.
– Bài 5 Hắc thủ ô phát phương (Nghiệm phương hối tuyển)
Hắc chi ma 30 gam,  Hà thủ ô 30 gam
Thục địa 30 gam,  Đương qui 30 gam
Hoàng kỳ 30 gam, Đẳng sâm 30 gam
Xuyên khung 30 gam,  Xích thược 30 gam
Bạch phụ tử 30 gam,  Bổ cốt chỉ 30  gam
Thỏ ty tử 30 gam,  Nữ trinh tử 30 gam
Khương hoạt 15 gam,  Mộc qua 15 gam
các vị trên tán bột, luyện mật làm viên, mỗi viên nặng 3 gam, mỗi lần uống 9 gam,  chiêu với nước nóng, ngày 3 lần
Uống liên tục vài tháng. Chủ trị tuổi trẻ tóc đã bạc sớm.