#21 BÀI THUỐC ĐÔNG Y LÀM CHO THÂN THỂ THƠM THO SẠCH SẼ

Bài 1 thập hương hoàn (Thiên kim dực phương)
Trầm hương 35 gam, Bạch đàn hương 35 gam
Thanh mộc hương 35  gam, Linh lung hương 35 gam
Bạch chỉ 35 gam,  Cam tùng hương 35 gam
Hoắc hương 35 gam,  Tế tân 35 gam

Xuyên khung 35  gam, Tân lang 35  gam
Đậu khấu 35 gam,  Hương phụ tử 17 gam,
Xạ hương 1 gam,  Đinh hương 1  gam
Các vị tán bột mịn, luyện mật làm viên to bằng hạt ngô đồng, sáng và chiều mỗi lần ngậm nuốt từ 2-3 viên; uống thuốc này liên tục toàn thân sẽ thấy có mùi thơm dễ chịu.
– Bài 2 Chữa thân thể có mùi hôi (Thiên kim dực phương)
Trúc diệp 350 gam,  vỏ trắng cây đào 140  gam
đem nấu với 5.000 ml nước, rồi lấy nước này để tắm mỗi ngày 1 lần, sẽ làm hết mùi hôi, toàn thân thơm tho dễ gần.