#23 BÀI THUỐC ĐÔNG Y LÀM CHO TÓC CHÓNG DÀI

Bài 1 Nhân sâm dưỡng xinh hoàn ( Thanh thái y viện đối phương)
Nhân sâm 30 gam,  Hoàng kỳ 120 gam
Bạch truật 120 gam,  Phục linh 120 gam
Đương quy 120 gam,  Bạch thược 120 gam
Thục địa 240 gam,  Mạch môn 120 gam
Viễn trí 60 gam,  Trần bì 60 gam
Cam thảo trích 60 gam,  Ngũ vị tử 30 gam
Nhục quế 30 gam

Các vị tán bột, luyện mật làm viên, mỗi viên nặng 3 gam, mỗi lần uống từ 3 gam, chiêu với nước nóng. Bài này có tác dụng làm cho tóc đen dài.
– Bài 2 Sinh phát thang (Cổ kim danh phương)
Hà thủ ô chế 15 gam,  Sa nhân sao 9 gam
Thục địa 9 gam, Hạn liên thảo 9  gam
Nữ trinh tử 9 gam,  Cân kỷ tử 9 gam
Hy thiêm thảo 9 gam,  Hắc chi ma 9 gam
Tang thầm 9 gam,  Hoàng kỳ chích 9 gam
Bạch thược 9 gam,  Đương quy 9 gam
Quế nguyên nhục 9 gam,  A giao 9 gam
Cam thảo chích 3  gam, Trần bì 4. 5 gam
Đẳng sâm 9 gam,  Hồng tảo 5 quả

Sắc lấy nước chia 2 lần uống, mỗi ngày 1 thang, liên tục uống 30 thang.
– Bài 3 Thất bảo mỹ nhiêm đan (Tích Đức Đường kinh nghiệm phương)
Hà thủ ô 500 gam, Ngưu tất 250 gam
Thỏ ty tử 250 gam,  Đương quy 250  gam
Câu kỷ tử 250 gam,  Bổ cốt chi 125 gam
Xích phục linh 500 gam,  Bạch linh 500 gam
Các vị tán bột  luyện với mật làm viên mỗi viên nặng 3 gam,  ngày uống 2 lần, mỗi lần 9  gam, chiêu với rượu nhạt.