Mitochondrial là gì?

DNA ty thể (mitochondrial) là gì? mitochondrial là gì. 

mitochondrial là gì

Mô hình DNA ty thể của người.

DNA ty thể ( có tên tiếng Anh: mitochondrial DNA, mtDNA) là DNA nằm trong ty thể. Loại bào quan trong các tế bào nhân chuẩn thực hiện chuyển đổi năng lượng hóa học từ chất dinh dưỡng thành một dạng tế bào có thể sử dụng là adenosine triphosphate (ATP). DNA ty thể chỉ là một phần nhỏ của lượng DNA trong tế bào nhân chuẩn. Hầu hết  DNA đều nằm trong nhân tế bào, và ở thực vật thì nằm trong lục lạp.

Ở người, DNA ty thể là loại nhiễm sắc thể nhỏ nhất, mã hóa 37 gen và chứa khoảng 16.600 cặp cơ sở.

DNA ty thể của người là phần quan trọng đầu tiên của bộ gen người được giải mã. Trình tự DNA của mtDNA đã được xác định cho một số lượng lớn các sinh vật và cá thể, bao gồm cả một số sinh vật đã tuyệt chủng.

Trong hầu hết các loài, kể cả người, mtDNA được thừa kế duy nhất từ mẹ. Đó là do khi thụ tinh thì hợp tử thừa kế tế bào chất và các bào quan độc quyền từ tế bào trứng của mẹ, trong đó có mtDNA. Còn tinh trùng chỉ góp vào DNA nhiễm sắc thể. Và bỏ lại các bào quan,… bên ngoài hợp tử.

Việc so sánh các trình tự của DNA ty thể đóng vai trò trụ cột trong nghiên cứu Phát sinh chủng loài học (phylogenetics), trong đó nó cho phép các nhà sinh học làm sáng tỏ mối quan hệ tiến hóa giữa các loài. Nó cho phép việc kiểm tra mối liên hệ của các quần thể, và như vậy nó rất quan trọng trong lĩnh vực nhân chủng học và sinh học. Thông qua việc dựng lại cây phả hệ theo dòng mẹ. Các nghiên cứu này dẫn đến kết luận về bà Eve ty thể, tổ mẫu của tất cả mọi người hiện nay trên thế giới. Là người ở vị trí phả hệ dòng mẹ là gốc của nhánh cây. Sống tại châu Phi vào cỡ 100-200 Ka BP (Kilo annum before present, ngàn năm trước).

Đường phát tán của loài người theo các nhóm đơn bội mtDNA theo Kalevi Wiik (2008). Phần màu trắng chính là đất liền vào thời kỳ băng hà 10 Ka về trước, nay bị chìm dưới biển.

Nguồn gốc mitochondrial là gì. 

DNA nhân tế bào và DNA ty thể là có nguồn gốc tiến hoá riêng biệt. Các mtDNA được cho là bắt nguồn từ bộ gen vòng của các vi khuẩn đã cộng sinh trong tổ tiên của tế bào nhân chuẩn ngày nay. Lý thuyết này được gọi là thuyết nội cộng sinh. Mỗi ty thể đã được ước tính là có chứa 2-10 bản mtDNA.
Trong các tế bào của sinh vật còn tồn tại, phần lớn các protein hiện diện trong ty thể (có khoảng 1.500 loại khác nhau trong động vật có vú) được mã hoá bởi DNA của nhân tế bào, nhưng các gen đó. Nếu không phải là tất cả, đều được cho là có nguồn gốc ban đầu từ vi khuẩn. Sau đó trong quá trình tiến hóa thì được chuyển đến nhân của tế bào nhân chuẩn.

Đặc trưng mitochondrial là gì. 

Các sinh vật đa bào thường có mtDNA vòng, chính là sợi kép DNA được khép kín.
Tuy nhiên đã phát hiện tổ chức của mtDNA thẳng ở nhiều sinh vật đơn bào (như Trùng lông ciliate Tetrahymena hoặc các loại tảo xanh Chlamydomonas reinhardtii). Và ở một số sinh vật đa bào (như một số loài thích ty bào cnidaria). Điểm đầu của các dạng mtDNA thẳng tạo ra telomerase telomere độc lập với cơ chế tái tạo khác nhau. Làm cho chúng trở thành đối tượng nghiên cứu thú vị. Như với mtDNA thẳng tìm thấy ở nhiều tác nhân gây bệnh trong các sinh vật nguyên sinh.

Một DNA polymerase của một mtDNA cụ thể nào đó là tồn tại (hạt nhân mã hóa Pol γ)

Sự tồn tại của một mtDNA riêng biệt cho ty thể không cho phép. Bất kể các tế bào chứa chúng, được phân chia và nhân lên độc lập với tế bào. Tuy nhiên, tần suất phân chia của các ty thể chỉ gián tiếp phụ thuộc vào tần suất phân chia các tế bào. Trong mtDNA có một số, mặc dù không phải tất cả, các gen cho các enzym của chuỗi hô hấp. Cũng như các gen chịu trách nhiệm về các cấu trúc và sinh sản của ty thể. Tuy nhiên, các gen của hơn 90% các protein chứa trong ty thể. Lại khu trú trong nhân tế bào và tổng hợp protein trong tế bào chất của tế bào. Các protein này được hoàn thành sau phiên mã và dịch. Thông qua một sự chuyển phức tạp (TOM/TIM) và nhập vào qua hai màng ty thể.
Các mtDNA được tổ chức trong các ma trận trong cái gọi là nucleoid. Một hạt nhân tương đương, như có thể được tìm thấy ở sinh vật nhân sơ. Chúng bao gồm cả axit nucleic và protein.

Xem thêm: mch là gì?

Mch là gì ?

mitochondrial là gì. mitochondrial là gì. mitochondrial là gì. mitochondrial là gì. mitochondrial là gì. mitochondrial là gì. mitochondrial là gì. mitochondrial là gì. mitochondrial là gì. mitochondrial là gì. mitochondrial là gì. mitochondrial là gì. 

Summary
mitochondrial là gì
Article Name
mitochondrial là gì
Description
DNA ty thể (mitochondrial) là gì? DNA ty thể (tiếng Anh: mitochondrial DNA, mtDNA) là DNA nằm trong ty thể, loại bào quan trong các tế bào nhân chuẩn thực hiện chuyển đổi năng lượng hóa học từ chất dinh dưỡng thành một dạng tế bào có thể sử dụng là adenosine triphosphate (ATP). mitochondrial là gì. 
Author
Publisher Name
Bách khoa cuộc sống
Publisher Logo
Hotline: 0972.203.159
Chat Facebook
Gọi điện ngay